01 Alex Mathias

Alex Mathias jest jednym z pięciu ostatnich Indian Ojibway, którzy mówią językiem swoich przodków i kultywują ich tradycje. Reszta Indian z jego szczepu uległa asymilacji, wyprowadziła się do miast lub wegetuje w rezerwatach. Alex jest najmłodszy z wspomnianej ostatniej piątki i zwykł mawiać: “Mój pogrzeb to będzie pogrzeb również mojego języka i całego naszego szczepu”.