02 Mjanma

Młodzi mnisi w czasie ceremonii shinbu spożywają posiłek