trudne-pytania_grzegorz_litynski_-03

03 Kalectwo, nędza, żebranie