ludzie_grzegorz_litynski_-03

03 Przyjaźń i zaufanie

Hawana, stolica Kuby