wroclaw_grzegorz_litynski_-03

03 Wrocław

Pomnik Anonimowego Przechodnia autorstwa Jerzego Kaliny (2005). Skrzyżowanie ulic Świdnickiej i Piłsudskiego