trudne-pytania_grzegorz_litynski_-05

04 Bieda i żebranie

Most Karola, Praga