ludzie_grzegorz_litynski_-04

04 Wsparcie

Etiopia. Grupa krewnych i znajomych pomaga niewidomej staruszce przemieścić się z wioski do wioski