trudne-pytania_grzegorz_litynski_-04

05 Susza

Sri Lanka, rok 2014. Dotkliwa susza nawiedziła północną część wyspy, mieszkańcy wiosek godzinami czekali na przyjazd beczkowozów organizacji charytatywnych lub rządowych