ulice-polska_grzegorz_litynski_-05

07 Polska. W drodze

Kraków, ulica Floriańska