trudne-pytania_grzegorz_litynski_-09

09 Odejście

Sala intensywnego nadzoru gdzieś w Europie Zachodniej